Analysskola – case H&M: steg 2

Då har vi kommit till del 2 av analysskolan med H&M som case. Ni får jättegärna ställa frågor och kom gärna in med förslag på fler bolag som vi kan gå igenom tillsammans i analysskolan. Olika branscher ska analyseras på lite olika sätt! Om ni missade första delen kan ni läsa den först HÄR.

 1. Vad gör bolaget?
 2. Hur mycket försäljning och vinst har bolaget?
 3. Hur ska detta värderas?
 4. Hur använder vi nyckeltalen i analysen?
 5. Sammanfattning och avslutning

2. Hur mycket försäljning och vinst har bolaget?

Hur mycket försäljning och vinst har H&M redovisat de senaste åren och vad är därmed sannolikt de kommande åren? Informationen hittar ni i den senaste årsredovisningen som kan hämtas på respektive bolags hemsida (börsnoterade bolag har en separat sida för investerare där vi hittar rapporter och annan finansiell information).

skarmavbild-2016-12-09-kl-12-21-01

Från H&Ms bokslut 2015

Här kan vi se att nettomsättningen uppgått till 151 miljarder kr (2014) respektive 180 miljarder kr (2015). Vinst per aktie uppgår till 12,1 kr (2014) och 12,6 kr (2015).

Vilka prognoser för försäljning och vinst är sannolika framöver? Följande faktorer kan ge en idé, men aldrig en helt säker prognos:

 1. Tidigare års tillväxt
 2. Företagets officiella vägledning (“guidning”)
 3. Olika typer av så kallade värdedrivare och andra nyckeltal
  1. Månadsvis statistik över till exempel försäljningstillväxt, tillväxt i jämförbara butiker “like for like” (månadsbasis, rullande 12 och 36 månader).
  2. Tillväxt i total försäljningsyta
  3. Antal butiker; tillväxt i antal butiker, rullande 12 månader
  4. Valutaeffektens andel av försäljningstillväxten
 4. Mer detaljerade modeller som utgår från kvartals- och månadsrapporter i vilka man kan hitta stigande eller fallande tendenser som inte syns lika tydligt i årsrapporterna.
 5. Någon annans prognoser, till exempel en analytiker eller genomsnittet av flera analytikers prognoser.
 6. Gör till exempel prognoser för följande variabler för 2016-2018:
  1. Försäljning: 190 miljarder kr (2016), 220 miljarder kr (2017)  240 miljarder kr (2018) 
  2. “Bruttomarginal”: 16 % (2016), 17 % (2017), 17,5 % (2018)
  3. Rörelsemarginal: 12 % (2016), 13 % (2017), 13,5 % (2018)
  4. Räntor: ca 0
  5. Vinst före skatt: 23,5 miljarder kr (2016), 29 miljarder kr (2017), 33 miljarder kr (2018)
  6. Skatt
  7. Nettovinst
  8. Antal aktier 1640 miljoner (kolla upp detta antal noga själv i senaste kvartalsrapporten eller pressmeddelandet)
  9. Vinst per aktie 11 kr (2016), 13,5 kr (2017), 15 kr (2018)
  10. Kassaflöde
  11. Utdelning

I nästa del kommer vi att gå igenom hur vi ska värdera den information vi tagit fram ovan.

/A

Jag förstår att ni säkert har mängder med frågor, ställ dem gärna så svarar jag!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *