Analysskola – case H&M: steg 5

Då är vi framme vid det sista steget i analysskolan med H&M som case. Om ni inte läst de första fyra stegen i analysskolan hittar ni dem i länkarna nedan.

Analysskola – case H&M: steg 1
Analysskola – case H&M: steg 2
Analysskola – case H&M: steg 3
Analysskola – case H&M: steg 4

 1. Vad gör bolaget?
 2. Hur mycket försäljning och vinst har bolaget?
 3. Hur ska detta värderas?
 4. Hur använder vi nyckeltalen i analysen?
 5. Sammanfattning och avslutning

5. Sammanfattning och avslutning

skarmavbild-2016-12-12-kl-15-09-48

H&Ms kurs sedan notering

Ditt viktigaste jobb när du värderar en aktie (i detta fall H&M) är att göra en rimlig bedömning av följande faktorer:

 1. Hur det går för bolaget
 2. Hur snabbt vinsten därför väntas växa (eller krympa) framöver, beroende på saker som:
  1. Antal nyöppnade butiker
  2. Försäljningstillväxt per befintlig butik
  3. Mode, etik
  4. Konkurrens
  5. Valutarörelser
  6. Kostnader (löner, robotar, tyg, transport, reklam, butikshyror)
 3. Vilken “multipel” du törs sätta på till exempel vinsten per aktie, det vill säga vilket P/E-tal du tror att H&M-aktien kommer att handla på framöver. Denna multipel beror bland annat på:
  1. Historiskt multipelintervall för H&M
  2. Multipelintervall för liknande företag
  3. Framtida tillväxt åren efter det som multipeln appliceras på
  4. Hur andra tänker om H&M och vad de har för investeringsalternativ

Avslutningsvis är det viktigt att komma ihåg att det finns en massa risker förknippade med aktieinvesteringar, till exempel:

 1. En allmän börsnedgång på grund av saker som lågkonjunktur, krig, ränteförändringar av centralbankerna, bakkris, politiska förändringar mm. Går allt annat på börsen ned gör förmodligen H&M-aktien också det. Alla värderingar faller och samtidigt faller tillväxtprognoserna.
 2. Affärsmissar i H&M (just H&Ms affärsmodell är dock ganska förskonad från plötsliga missar; folk ändrar inte plötsligt sina vanor avseende kläder, möbler, smink och accessoarer så fort).
 3. Stora valutaförändringar
 4. Andra felbedömningar, av till exempel H&Ms officiella siffror på grund av:
  1. Kalendereffekter
  2. Vädereffekter
  3. Valutaaffekter
  4. Faktisk Like for Like
  5. Förvärv eller nysatsningar
 5. Timing kring stora informationstillfällen som:
  1. Månadsrapporter
  2. Kvartalsrapporter
  3. Årsrapporter
  4. Kapitalmarknadsdagar

Det går inte att räkna ut rätt värde eller göra tillräckligt bra prognoser för att kunna ta säkra beslut. Man kan bara göra en hygglig bedömning av om H&M-aktien för tillfällen förefaller rimligt värderad, lite billig eller lite dyr. Gör därför inte arbetet för komplicerat, särskilt inte till en början.

 1. Försök bara förstå ungefär vad företaget gör och gör grova prognoser för några enstaka nyckeltal (till exempel antal butiker, försäljning, marginal, vinst per aktie)
 2. Fundera vid varje rapporttillfälle om du blir positivt eller negativt överraskad över utvecklingen för nyckeltalen och om du då vill ha kvar aktien.
 3. Fundera på vilken slags investerare du är eller vill vara
  1. För fundamentala långsiktiga analyser om du köper aktier med ett perspektiv på minst 5 år.
  2. Gör “perfekta” kvartalsanalyser om du köper eller säljer innan rapport om du känner dig säker på att marknaden kommer att bli överraskad men inte du.
  3. En trader som främst handlar kortsiktigt på teknisk analys, momentum och känsla och bara använder fundamental analys som ett verktyg bland många för att inte hamna alltför fel om en trade börjar fel och du funderar på att ‘snitta ned dig’ (sänka GAV) genom att köpa ytterligare aktier billigare.

Avslutningsvis vill jag påminna er om att läsa mitt inlägg om first and second level thinkers och fundera på hur det tankesättet kan hjälpa er i era analyser och er som investerare. Mitt andra tips är att jämföra era egna analyser med andras. Oavsett hur noggrann du varit finns det alltid många andra analyser som går att få tag på, det kan vara ett bra sätt för att få en uppfattning om hur andra ser på aktien!

/A

You may also like

Q&A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *