Vikten av en diversifierad portfölj

Efter att ha skrivit ett inlägg om vikten att förstå, känna igen och kontrollera risk var ni flera som bad om ett inlägg om hur man ska tänka kring uppbyggnaden av en portfölj. Har ni inte läst mitt inlägg om risk tidigare så hittar ni det här.

För att förstå varför det är viktigt att diversifiera sin portfölj och sprida sina risker måste man först ha förståelse för ekonomiska cykler som styr börstrenderna. Konjunkturcykler är perioden från en hög- till en lågkonjunktur, alltså tiden det tar för en ekonomi att genomgå både en hög- och en lågkonjunktur. Marks menar att det finns två viktiga regler att följa när det kommer till att förstå och kunna använda sig av kunskapen om ekonomiska cykler i sina investeringar, 1) det mesta tenderar att gå i cykler och 2) de största möjligheterna för vinst eller förlust bygger på att andra glömmer av regel nummer 1. Alltså, var inte en first level thinker.

Det är viktigt att minnas att ekonomiska marknader precis som företag både stiger och faller. Du kan aldrig förutse framtiden på marknaden för oavsett vad som skett historiskt ger inte detta mer än en indikation på vad som sannolikt kan ske framöver. Vad ska vi göra istället?

You can’t predict but you can prepare

Preparation is the key. Men hur kan vi vara förberedda inför ekonomiska cykler, hög- och lågkonjunkturer? Svaret är lika enkelt som självklart, diversifiera portföljen.

Diversifiering

Alla har hört uttrycket “inte alla ägg i samma korg”, men vad betyder det egentligen? Peter Lynch skriver i sin bok “One up on wall street” att antalet aktier man bör äga beror på dels på huruvida du är riskavert eller inte och dels beroende på vilken typ av research du har gjort, hur mycket du läst på om olika bolag och vilken uppfattning du efter att du läst på fått, detta innebär att du kanske bara ska ha en eller tolv bolag i din portfölj, det är upp till dig. Det finns absolut ingen poäng med att “sprida risker” i flera bolag som du inte kan något om. Det kan snarare få motsatt effekt. Lynch benämner detta som foolish diversity och är förmodligen ett av de vanligaste nybörjarmisstagen.

Hur bör jag diversifiera mig? Den första frågan du bör ställa dig är huruvida du har tiden och kunskapen att själv plocka ut de bästa aktierna på marknaden, eller snarare om du har viljan att faktiskt läsa på om de bolag du väljer att investera i. Om inte är förmodligen någon eller några typer av fonder bättre alternativ.

Om jag vill placera själv? Hur många bolag har du tid att hålla dig uppdaterad om? Personligen föredrar jag att äga fyra till sex bolag men tycker även att det finns en poäng att se över andra typer av tillgångar, till exempel råvaror, räntor etc. Jag står just nu inför en strategiförändring i min portfölj. Många har sett att jag sålt av mitt innehav i Lucara, något jag skrivit om här. En förändrad marknadstro innebär alltså omplacering av mitt kapital.

Olika branscher är olika konjunkturkänsliga. När du väljer att placera ditt kapital i olika branscher, se då till att de är just det – olika. Två skilda branscher kan reagera på samma sätt i samma situation, se till att du tänker steget längre. Var en second level thinker. Välj branscher som inte korrelerar med varandra, som inte påverkas av samma omvärldsfaktorer. Känns det svårt? Investera då hellre i en global indexfond.

skarmavbild-2016-12-28-kl-18-11-12

Vanlig rekommendation av fördelning mellan olika branscher

Sammanfattningsvis vill jag påstå att det faktiskt inte finns ett bra svar på hur man bör diversifiera sin portfölj mer än att man inte ska placera i flera olika tillgångar “bara för att”. Du bör dock tänka på att vara förberedd inför alla möjliga utfall för att minimera risken att förlora hela ditt kapital.

  • Don’t be a first level thinker
  • You can’t predict but you can prepare
  • Don’t do foolish diversity

Mitt bästa tips är dock inte så förvånande att läsa och lära. Inte bara om bolag utan böcker och artiklar om ekonomi och marknader generellt. Vill ni att jag ska sätta ihop en lista med mina favoritböcker och författare? Jag läser alltid två böcker samtidigt för att mixa lite, en facklitterär och en skönlitterär.

Utvärdera, utvecklas och bli bättre

I början på 2017 kommer jag att gästa podden 25 minuter där Karl-Mikael Syding och Ludvig Sunström pratar om personlig utveckling. Avsnittet kommer att handla om filtreringsprocesser och jag berättar om mitt verktyg och min mall för att bli en bättre trader och investerare. Efter att avsnittet är uppe kommer jag att lägga upp mallen på bloggen och berätta mer om den.

/A

You may also like

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *