Värde

Bland det första vi får lära oss när vi ska börja handla med aktier är att köpa billigt och sälja dyrt. So far so good. Frågan är dock, vad är billigt och vad är dyrt? Om du inte förstår begreppet och konceptet värde kommer varje investering att bli en chansning som resulterar i att du hoppas att du har rätt.

Hope is not a strategy

Så hur lär vi oss vad som är billigt och vad som är dyrt? Jag och Micke har ju tidigare tagit fram en analysskola med H&M som case i fem delar som ger en bra grundkurs i hur man tar reda på vad man bör betala för en aktie. Ni hittar samtliga fem delar här:

Analysskola – case H&M: steg 1
Analysskola – case H&M: steg 2
Analysskola – case H&M: steg 3
Analysskola – case H&M: steg 4
Analysskola – case H&M: steg 5

För att vi ska kunna värdera bolag måste vi dock förstå på vilka sätt vi kan värdera ett bolag. Vi skiljer på värdering grundat på hur attraktivt ett bolag är (fundamental analys) och de analyser som grundar sig på hur kursrörelserna sett ut historiskt, till exempel teknisk analys. När det kommer till att värdera ett bolag för att ta reda på vad som är billigt och vad som är dyrt, är dock inte TA rätt väg att gå. Marks argumenterar till och med för att TA aldrig skulle vara rätt väg att gå och refererar till professor Eugene Fama som m fl. ligger bakom “random walk hypothesis“. Random Walk Hypothesis menar att en aktiekurs historiska rörelser säger absolut ingenting om hur kursen kommer att röra sig i framtiden (jag har skrivit mer om ‘not predict but preparehär).

Efter att ha avfärdat analyser som bygger på historiska kursrörelser lämnas vi alltså med värdering som bygger på bolaget i sig, fundamentala analyser, vilka delas upp i två, värdeinvesteringar och investeringar i tillväxtbolag. En värdeinvesterare handlar (även i de fall nuvarande värde endast förväntas stiga lite i framtiden) på grund av att man menar att det nuvarande värdet är högt i relation till det nuvarande priset. En investerare som handlar i tillväxtbolag handlar (även i de fall då nuvarande värde är lägre i relation till priset) på grund av att de tror att värdet kommer att stiga snabbt i framtiden och då skapa större uppskattning för bolaget.

Valet faller dock inte på huruvida jag vill investera i tillväxt eller nuvarande värde utan snarare om jag väljer att investera i det faktiska värdet idag eller det som kan värderas högre i framtiden.

Det är dock inte så enkelt som det låter. Med ovan beskrivna definition av både värdeinvesteringar och tillväxtinvesteringar kan man tänka sig att en värdeinvesterare undviker att gissa vad som kommer att ske i framtiden medan just gissningar om framtiden är vad den största delen av en tillväxtinvesterares strategi handlar om. Så är såklart inte fallet, även som värdeinvesterare måste du estimera ett framtida värde och pris.

Men okej, så om värdeinvesteringar har potential att alltid leverera bra resultat, betyder det att det är enkelt? Nej.

Without an accurate estimate of value, any hope for consistent success as an investor is just that: hope.

Om du inte gör korrekta estimat (inte gör tillräckligt noggranna analyser) om framtiden är det lika troligt att du betalar ett högt som ett lågt pris. Alla kan singla slant och hoppas att rätt sida hamnar upp, men gör inte så när du letar efter nya investeringar. Betalar du ett för högt pris på grund av en halvdan analys krävs det väldigt mycket för att din investering ska bli lönsam.

Dessutom, har du gjort en investering som grundar sig i någon form av värdeinvesteringsstrategi så är det viktigt att du håller i bolaget. Att ha rätt är inte det samma som att ha rätt just nu eller få synliga resultat på en gång. Ett av de vanligaste nybörjarmisstagen som investerare är att bli osäker på sin egen analys och sitt beslut, för att slippa tvivla på dig själv måste du göra en noggrann analys.

Hope is not a strategy, luck is not a factor and fear is not an option

Här hade jag egentligen tänkt börja skriva om relationen mellan värde och pris men jag delar upp det i ett helt eget inlägg istället!

/A

Continue Reading

Vikten av en diversifierad portfölj

Efter att ha skrivit ett inlägg om vikten att förstå, känna igen och kontrollera risk var ni flera som bad om ett inlägg om hur man ska tänka kring uppbyggnaden av en portfölj. Har ni inte läst mitt inlägg om risk tidigare så hittar ni det här.

För att förstå varför det är viktigt att diversifiera sin portfölj och sprida sina risker måste man först ha förståelse för ekonomiska cykler som styr börstrenderna. Konjunkturcykler är perioden från en hög- till en lågkonjunktur, alltså tiden det tar för en ekonomi att genomgå både en hög- och en lågkonjunktur. Marks menar att det finns två viktiga regler att följa när det kommer till att förstå och kunna använda sig av kunskapen om ekonomiska cykler i sina investeringar, 1) det mesta tenderar att gå i cykler och 2) de största möjligheterna för vinst eller förlust bygger på att andra glömmer av regel nummer 1. Alltså, var inte en first level thinker.

Det är viktigt att minnas att ekonomiska marknader precis som företag både stiger och faller. Du kan aldrig förutse framtiden på marknaden för oavsett vad som skett historiskt ger inte detta mer än en indikation på vad som sannolikt kan ske framöver. Vad ska vi göra istället?

You can’t predict but you can prepare

Preparation is the key. Men hur kan vi vara förberedda inför ekonomiska cykler, hög- och lågkonjunkturer? Svaret är lika enkelt som självklart, diversifiera portföljen.

Diversifiering

Alla har hört uttrycket “inte alla ägg i samma korg”, men vad betyder det egentligen? Peter Lynch skriver i sin bok “One up on wall street” att antalet aktier man bör äga beror på dels på huruvida du är riskavert eller inte och dels beroende på vilken typ av research du har gjort, hur mycket du läst på om olika bolag och vilken uppfattning du efter att du läst på fått, detta innebär att du kanske bara ska ha en eller tolv bolag i din portfölj, det är upp till dig. Det finns absolut ingen poäng med att “sprida risker” i flera bolag som du inte kan något om. Det kan snarare få motsatt effekt. Lynch benämner detta som foolish diversity och är förmodligen ett av de vanligaste nybörjarmisstagen.

Hur bör jag diversifiera mig? Den första frågan du bör ställa dig är huruvida du har tiden och kunskapen att själv plocka ut de bästa aktierna på marknaden, eller snarare om du har viljan att faktiskt läsa på om de bolag du väljer att investera i. Om inte är förmodligen någon eller några typer av fonder bättre alternativ.

Om jag vill placera själv? Hur många bolag har du tid att hålla dig uppdaterad om? Personligen föredrar jag att äga fyra till sex bolag men tycker även att det finns en poäng att se över andra typer av tillgångar, till exempel råvaror, räntor etc. Jag står just nu inför en strategiförändring i min portfölj. Många har sett att jag sålt av mitt innehav i Lucara, något jag skrivit om här. En förändrad marknadstro innebär alltså omplacering av mitt kapital.

Olika branscher är olika konjunkturkänsliga. När du väljer att placera ditt kapital i olika branscher, se då till att de är just det – olika. Två skilda branscher kan reagera på samma sätt i samma situation, se till att du tänker steget längre. Var en second level thinker. Välj branscher som inte korrelerar med varandra, som inte påverkas av samma omvärldsfaktorer. Känns det svårt? Investera då hellre i en global indexfond.

skarmavbild-2016-12-28-kl-18-11-12

Vanlig rekommendation av fördelning mellan olika branscher

Sammanfattningsvis vill jag påstå att det faktiskt inte finns ett bra svar på hur man bör diversifiera sin portfölj mer än att man inte ska placera i flera olika tillgångar “bara för att”. Du bör dock tänka på att vara förberedd inför alla möjliga utfall för att minimera risken att förlora hela ditt kapital.

 • Don’t be a first level thinker
 • You can’t predict but you can prepare
 • Don’t do foolish diversity

Mitt bästa tips är dock inte så förvånande att läsa och lära. Inte bara om bolag utan böcker och artiklar om ekonomi och marknader generellt. Vill ni att jag ska sätta ihop en lista med mina favoritböcker och författare? Jag läser alltid två böcker samtidigt för att mixa lite, en facklitterär och en skönlitterär.

Utvärdera, utvecklas och bli bättre

I början på 2017 kommer jag att gästa podden 25 minuter där Karl-Mikael Syding och Ludvig Sunström pratar om personlig utveckling. Avsnittet kommer att handla om filtreringsprocesser och jag berättar om mitt verktyg och min mall för att bli en bättre trader och investerare. Efter att avsnittet är uppe kommer jag att lägga upp mallen på bloggen och berätta mer om den.

/A

Continue Reading

Kontrollera din risk

Att jag är ett stort fan av att ta stora risker i min handel är knappast någon nyhet men jag är också noga med att tala om vikten av att vara medveten om de risker man tar. För att kunna kontrollera din risk måste du först 1) förstå vad risk är och 2) känna igen risk för att slutligen 3) kontrollera risken.

Att förstå risk

Vad är risk? När vi talar om risker i investeringar handlar det om sannlikheten att förlora en del eller allt man investerat från början. Risk handlar enkelt förklarat om sannolikhet och konsekvenser. Föga förvånande tycker jag att Howard Marks förklarar begreppet på ett väldigt pedagogiskt sätt i boken The Most Important Thing.

skarmavbild-2016-12-19-kl-16-20-33

Grafen ovan känner förhoppningsvis de flesta till eller i alla fall har förstått konceptet “hög risk ger hög avkastning“. Hög risk ger inte hög avkastning. Hög risk ökar sannolikheten att du förlorar en del eller allt ditt investerade kapital men för att du ska vara motiverad att ändå investera i en tillgång med hög risk erbjuds möjligheten till högre avkastning.

skarmavbild-2016-12-19-kl-16-27-44

Så här ser sambandet mellan risk och avkastning egentligen ut. Högre risk ger högre förväntad avkastning, möjligen lägre avkastning och i vissa fall förlust.

Att känna igen risk

Nu förstår vi konceptet risk, men hur känner vi igen det? Marks menar att vi kan känna igen hög risk genom att titta på marknadsklimatet. Mellan 2005-2007, innan finanskrisen 2008, befann vi oss i en bulltrend inte helt olik den vi är i nu. En överoptimism som ledde till att myten om den riskfria marknaden föddes och de flesta tillgångar var överprisade. En överprisad marknad betyder en marknad med hög risk.

namnlos

Alltså, historiskt sett (viktigt att komma ihåg dock att framtiden inte ÄR historien utan att vi endast kan använda tidigare erfarenhet som en indikation på vad sannolikt kommer att ske), har typiska indikationer på hur en marknad beter sig innan en börskrasch varit följande:

 • Överoptimistisk marknad
 • Överprisad marknad

Att kontrollera risk

Och nu då? Vi vet 1) vad risk faktiskt ÄR och 2) hur vi känner igen risk. Hur ska vi då lära oss att kontrollera risk? För att kunna kontrollera den risk du tar måste du ha i åtanke att den är relativ. Vi skulle kunna ta min aktieportfölj som exempel, i början när jag handlade tog jag risk som var högre i relation till den avkastning jag fick (ja, jag hade över 180 procent i avkastning på mindre än tre månader men sannolikheten för att så faktiskt skulle bli utfallet var lågt i jämförelse). Jag kan alltså med facit i hand säga att jag tog för hög risk, även om det spelade ut sig bra. Låt mig visa med ett exempel:

skarmavbild-2016-12-19-kl-20-57-56

Ovan är ett exempel på avkastning i jämn relation med den risken som är tagen. Oavsett hur hög avkastning du har, så länge den är i linje med risken så är ditt resultat inte mer än “meh“. Jag skulle vilja gå så långt som att påstå att mina tre första månader som trader, TROTS fantastiskt resultat, till och med var dåligt.

skarmavbild-2016-12-19-kl-21-06-50

Ungefär här uppskattar jag att min avkastning i relation till risk var i början. Det som gjorde att jag gick från tur till eftertanke handlar dock om utvärdering. Istället för att få hybris efter de första månaderna valde jag att ta reda på vad det var som gjorde att det gick bra.

Det som skiljer tur från skicklighet är utvärdering och träning.

När det kommer till utvärdering är det dock viktigt att komma ihåg att inte vara se tillbaka på de dagar då du gjort ett bra resultat utan att även lära dig dina svagheter, annars kommer du att göra samma misstag om och om igen. Från att med tur handlat upp till en avkastning på 180 procent bestämde jag mig för att använda den erfarenheten för att pin pointa min tur, vilket gav resultat.

skarmavbild-2016-12-19-kl-21-25-20

Från att ha en avkastning på 180 procent men en risk som i relation till avkastningen gjorde att mitt resultat var dåligt lyckades jag skapa mig en strategi som sänkte volatiliteten i min egen portfölj men samtidigt ökade avkastningen. De sista månaderna jag tradeade såg min avkastning i relation till risken ut enligt grafen ovan.

skarmavbild-2016-12-19-kl-21-30-15

Utdrag från min portföljrapport, 4 oktober var min ATH, 407,19 procent av ursprungsvärdet på mindre än ett år. Man ska ju sluta på topp, heter det. Om ni jämför resultatet från början till ungefär mitten med resterande halva kan ni tydligt se hur (även om jag fortfarande hade hög volla i portföljen) hade en tydligare trend upp.


Hur sammanfattar vi detta? Jo – din avkastning säger absolut ingenting om hur duktig eller inte du är på att investera eller tradea. Din avkastning i relation till den risk du tar säger desto mer. Kontrollera dina risker och bli en bättre investerare.

/A

Continue Reading

Understanding market efficiency (and its limitations)

Jag har tidigare skrivit om effektiva marknader (efficient market hypothesis – EMH) både i en krönika för Feminvest men även i ett blogginlägg. Howard Marks tar i boken “The Most Important Thing” upp effektiva marknader och vikten av att förstå teorins begränsningar. EMH kan sammanfattas på följande sätt:

 • Det finns många spelare på marknaden, dessa har tillgång till ungefär samma information (som är relevant). Samtliga aktörer på marknaden är intelligenta, objektiva, motiverade och arbetar hårt för att nå bästa resultat. Deras analytiska modeller är välkända och beprövade.
 • På grund av den kollektiva ansträngningen av samtliga spelare, reflekteras den tillgängliga informationen direkt på aktiekursen och eftersom att alla kommer att köpa den aktie som är billig och sälja den som är dyr är priserna alltid korrekta.
 • Alltså, marknadspriser är alltid rätt och ingen spelare kan dra nytta av andras felvärderingar och således köpa en aktie riktigt billigt.
 • Tillgångar säljs alltså till ett pris som kan ge förväntad avkastning i relation till risken. Aktier med högre risk ska således prestera högre avkastning.

EMH kan också delas in i tre grader, svag, halvstark och stark. Den svaga formen av EMH menar att marknaden redan reflekteras av all tillgänglig information. Den halvstarka formen av EMH antar att priset både reflekteras av offentlig, tillgänglig information och att priserna direkt reagerar på ny marknadsinformation. Med stark EMH är priset beroende av samma information som halvstark men även på insiderinformation.

namnlos

EMH säger med andra ord att det inte är möjligt att vinna över marknaden, alltså att slå index, genom att använda information som alla känner till, möjligtvis om man har tillgång till insiderinformation. Hypotesen säger dessutom att om marknaden är svagt effektiv är det inte möjligt att generera riskjusterad avkastning genom att använda historisk information genom till exempel teknisk analys.

Om marknaden är halvstark är det inte möjligt att generera riskjusterad avkastning genom tillgång till offentlig information i form av delårsrapporter eller årsredovisningar, det skulle innebära att marginalnyttan av fundamental analys är noll.

Är marknaden starkt informationseffektiv går det inte att generera riskjusterad överavkastning ens med insiderinformation.


In theory, there´s no difference between theory and practice, but in practice there is. – Yogi Berra

Marks tankar om effektiva marknader menar han knyts an till relationen mellan risk och avkastning. Enligt investeringsteorier är vi människor riskaverta, vi väljer alltså lägre risk framför hög. Hellre låg avkastning än risken för förlust. För att en riskavert person ska vara villig att frångå sitt vanliga beteende avseende risk måste personen i fråga erbjudas ett löfte om högre avkastning. Alltså justeras priserna på investeringar med högre risk.

Eftersom att det i teorin inte finns något som kallas “investment skills” (idag kallat alpha) som leder till bättre resultat än index eller skillnader mellan två olika personers portföljer. Denna eventuella skillnad skulle i så fall bero på riskexponering snarare än färdigheter.

Ibland går marknaden igenom perioder där allt går bra (bull market) och de flesta högriskinvesteringarna levererar den höga avkastning i relation till risk som “utlovats”. Dessa perioder kan lura investeraren att allt de behöver göra för att få högre avkastning – är att ta högre risk. Detta är dock inte sant. Vi måste sluta relatera högre risk = högre avkastning och istället lära oss den egentliga betydelsen: hög risk ger större exponering mot olika utfall och således även högre avkastning men i större fall än lägre risk även risken för negativ avkastning.


Frågan som återkommer är dock densamma, är det möjligt att slå index? Slösar de som försöker bort sin tid, sina resurser och pengar? Som med allt annat är svaret på frågan inte direkt enkel och det finns varken ett ja eller nej. Marks menar att man inte bör avfärda EMH helt då det självklart finns tusentals rationella investerare som samlar samma information om en aktie och sedan utvärderar denna information på ett objektivt sätt.

Vad är då motsatsen till EMH? Marks talar om ineffektiva marknader och menar att en ineffektiv marknad karaktäriseras av att en av följande (men ofta med alla karaktärsdrag som effekt av den ineffektiva marknaden) drag kan synas i marknaden:

 • Marknadspriser är ofta fel på grund av att tillgängligheten av information är dålig och analyser är fel eller subjektiva. Detta leder till att priset på en aktie antingen är långt över eller under sitt egentliga värde.
 • Den riskjusterade avkastningen på en tillgång ligger inte i linje med andra tillgångar i andra tillgångsklasser. Detta innebär att en tillgångsklass (eg aktier, obligationer, valutor etc.) kan leverera en riskjusterad avkastning som är alldeles för hög eller alldeles för låg i jämförelse med andra tillgångsklasser.
 • Att vissa investerare alltid gör ett bättre resultat än andra på grund av a) existensen av felvärderingar och b) skillnaden mellan deras och andras investerares färdigheter, kunskap och tillgång till information. Denna skillnad i “skills” innebär att investerarna vilka alltid presterar bättre än index och andra investerare beror på att de med sin kunskap, tillgång till information och sina färdigheter kan hitta de felprisade aktierna och tjäna på dem.

En ineffektiv marknad betyder således inte att alla investerare får högre avkastning utan snarare att skillnaden mellan en investerares resultat och en annans kan skiljas åt. Marks menar att en ineffektiv marknad alltså innebär att vissa investerare vinner och andra förlorar på samma marknad.


Jag tänker framförallt på diskussionen kring vissa aktier och dess anhängare. Hade vi varit rationella, analyserat samma information på samma sätt och således kommit fram till ungefär samma värdering för alla bolag på marknaden hade det inte funnits fall av till exempel FPC med ett stort antal följare och ett lika stort antal investerare som tycker att FPCs anhängare har fel.

Så länge inte vi som spelare är rationella kommer inte marknaden vara varken effektiv (ur perspektivet EMH) eller rationell.

/A

Continue Reading

Sharevilleprofiler

Eftersom att jag inte är lika aktiv på Shareville längre efter att ha lagt min trading på hyllan i brist av tid tänkte jag istället tipsa om andra Sharevilleprofiler som jag tycker att man ska följa.

JockeNordnet
Lika självklart som att skaffa Shareville som sparare borde det vara att följa Joakim som jobbar som sparekonom på Nordnet. Hans investeringsfilosofi är lika sund som självklar: 1) Förstå vad du köper 2) Sprid riskerna 3) Spara långsiktigt 4) Håll dig informerad.

RikaTillsammans
Jan Bolmeson som driver Rika Tillsammans har en modellportfölj som följer de nybörjarråd han ger. När Jan inte investerar via Nordnet så arbetar han för Balansekonomi där han bland annat föreläser om hur man får ett rikare liv med mer tid, pengar och energi.

Feminvest
Som ambassadör för Feminvest tycker jag verkligen att ni ska följa även Feminvest på Shareville. Här kan vi se långsiktigt sparande fördelat både på fonder och aktier.

Alexander Gustafsson
Konungen av UA-akademin, tävlar i MMA (ja, i alla fall på börsen) och superhärlig kille som på vardagarna jobbar för Nordnet och 9 av 10 helger befinner sig runt om i Sverige för att lära Er allt som krävs för att komma igång med ett bra sparande!

Framtidsfeministen
Sandra är tjejen bakom Framtidsfeministen som uteslutande investerar i jämställda bolag. Hon gör enkla fundamentala analyser och ser över portföljen någon gång per år.

Elin Helander
Elin är expert på hjärnan och beslutsfattande, är grundare av forskningsinitiativet Moneymind som jobbar för en hälsosam privatekonomi och kognitionsvetare på spar-appen Dreams. Hon skriver dessutom en bok om psykologin bakom ett framgångsrikt sparande.

/A

Continue Reading

IPO: Serneke

Den 22 november är sista svarsdag för att anmäla sig till Sernekes emission på Nasdaq Stockholm. Via Nordnet kan ni göra detta courtagefritt.

Serneke är en av Sveriges snabbast växande entreprenad och projektutvecklingskoncerner med ett heltäckande erbjudande inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Sedan Koncernens verksamhet inleddes 2002 har den utvecklats från att vara ett lokalt entreprenadbolag till en dynamisk och snabbväxande entreprenadkoncern med en stark portfölj inom projektutveckling.

Mellan 2002 och 2015 växte Sernekes intäkter från 14 miljoner kronor till 3,1 miljarder kronor, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 51,5 procent. För räkenskapsåret 2015 redovisade Serneke ett rörelseresultat om 128 miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,1 procent. Bolagets orderbok uppgick till 6 629 miljoner kronor per den 30 september 2016.

skarmavbild-2016-11-16-kl-21-09-55

Styrelse och ledning bedömer att en notering på Nasdaq Stockholm är ett logiskt steg i bolagets fortsatta utveckling. Tillgången till den svenska och internationella kapitalmarknaden kan accelerera bolagets tillväxt, både organiskt och genom förvärv, och därmed skapa värden för nya ägare.
Serneke förväntar sig att erhålla en bruttolikvid om cirka 625 miljoner kronor från nyemissionen. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer bolaget att erhålla en bruttolikvid om ytterligare 75 miljoner kronor. Bolaget avser att använda emissionslikviden för att:
1. Stärka Bolagets position inom Bygg och Anläggning i befintliga regioner
2. Möjliggöra fortsatt satsning inom Projektutveckling genom förvärv av mark- och fastigheter med attraktiv utvecklingspotential
3. Utnyttja den organisatoriska plattformen för fortsatt tillväxt
4. Genomföra selektiva förvärv av rörelsedrivande bolag.

I samarbete med Nordnet

Continue Reading

Trump har valts till USA:s 45:e president

image

Jag antar att vi är många som följt valvakan under natten och morgonen. Många beskriver det som en repris av Brexit där man länge trodde att Clinton skulle ta hem det men sen det blev jämnare var det många som blev tagna på sängen, menar Robert Bergqvist, chefsekonom för SEB.

Hur påverkar Trumps seger börsen i helhet? Robert Berqvist, SEB, menar att dollarn kommer att falla och förklarar att terminerna på New Yorkbörsen indikerar en nedgång på runt 5 procent när handeln startar. Även oljepriset påverkas negativt på grund av rädsla för att Donald Trump kommer att innebära lägre ekonomisk tillväxt i både USA och världen. Även den svenska kronan väntas tappa i värde, under nattens handel har den försvagats med 11 öre till 10,05 kronor mot euron.

Hur påverkas Sverigebörsen?
– Stockholmsbörsen rasade med 3 procent vid öppning men har i skrivande stund lugnat sig och ligger på minus 1,67 procent. DI menar att det delvis handlar om att Trumps segertal kan ha lugnat marknaden. På sikt medför Trump stor osäkerhet vad gäller export och handelsavtal men Morgan Stanley menar att till exempel läkemedelsindustrin kan komma att gynnas av Donald Trump som president.
– Hur de svenska bolånen påverkas beror på hur räntan ändras. Joakim Bornhold, sparekonom Nordnet, menar att det är svårt att förutse vilket utfallet blir med Donald Trump som president. När riksbanken senast presenterade räntebesked lät de den vara oförändrad.
– Trump vill riva upp frihandelsavtal och överenskommelser vilket kommer att påverka handeln i USA som är en av Sveriges största handelspartners. Det skulle leda till mycket negativa effekter.
– Den svenska tjänsteexporten blir allt viktigare, visar SCB:s mätningar. Samtidigt kan också valet komma att påverka den inhemska arbetsutvecklingen i Sverige. Om Donald Trump får igenom sin politik och därmed bygger handelshinder kommer detta att påverka svenska bolag som exporterar till USA. Det drabbar i sin tur den svenska arbetsmarknaden.
– Hur handeln utvecklas efter valet kan komma att påverka även våra svenska pensioner. Är det så att handelsavtal rivs och handelsrestriktioner i världen ökar skulle detta påverkas vår framtida pension i och med att vårt sparande inte skulle få lika bra utveckling som annars.

 

 

Continue Reading

Melker Schörling

Låt oss prata lite om MSAB. Det har varit en turbulent senaste tid för investmentbolaget sedan det annonserades att Melker Schörling väljer att lämna sina styrelseuppdrag vid vårens stämmor 2017. Av pressmeddelandet framgår även att dottern Sofia Schörling Högberg föreslås bli vice ordförande i MSAB jämte Mikael Ekdahl och att den andra dottern, Märta Schörling, fortsätter som styrelseledamot i MSAB, Hexpol och AAK. När nyheten kom förra måndagen sjönk MSABs aktie från 596,50 kr för att stänga på 570,50 kr. Kursen fortsatte att sjunka ned till 549,50 på vilken kursen stängde i fredags. I måndags framkom det att ett av Melker Schörlings stora innehav, Hexagons VD Ola Rollén, sitter häktad av norska ekobrottsmyndigheten och MSABs kurs har sedan dess sjunkit till 499,30 kr.

Vad är min take på det här? Självklart är det synd att Melker lämnar sina styrelseuppdrag på grund av försämrad hälsa men å andra sidan lämnar han över till sina döttrar som redan suttit i styrelsen en längre tid. Jag har fullt förtroende för att de fortsätter styra Melker Schörling åt rätt håll. Angående misstankarna mot Ola Rollén så är dessa inte knutna alls till bolaget Hexagon utan rör sig om ett privat köp i Fingerprintkonkurrenten Next Biometrics. Jag kan dock tycka att det är olyckligt att trots att Rollén höll telefonkonferens med analytiker som häktad men ändå inte nämner misstankarna och det faktum att han just då sitter häktad. Hexagons kurs har sedan nyheten sjunkit från 350 kr till senaste stängning på 310 kr.

Påverkan på kurserna menar jag handlar om vårt sätt att ta irrationella beslut vid handel, detta har jag skrivit om här.

skarmavbild-2016-11-03-kl-06-07-31

MELK utveckling de senaste tre åren.

skarmavbild-2016-11-03-kl-06-08-23

HEXA B utveckling de senaste tre åren.

Happy investing

/A

Continue Reading

Trading och tid

Jag brukar ju säga att man bara ska tradea när man har tid. Att det inte lönar sig att att handla på tips och att det aldrig är bråttom att kasta sig in i ett bolag – för att tåget med all säkerhet redan har gått då.

Om en månad flyttar jag upp till Stockholm och kommer att jobba mycket med skrivandet, utbildningar och ett par andra projekt som ni kommer att få se de närmsta dagarna. Detta gör att tid över till trading blir minimal. Missförstå mig rätt, jag älskar trading och det har gått bra i år men nu är det dags att bygga upp en större långsiktig portfölj istället. Jag fick flera frågor på Shareville efter att jag sålt av mina swing-innehav under veckan och det beror på ändrad strategi helt enkelt – och en flytt till ett ISK.

Jag kommer dock att fortsätta tradea om och när jag känner att jag har tid, men det ligger inte överst på priolistan just nu. Jag är ödmjuk inför att marknaden ändrar sig och vill inte bli girig eller få hybris när jag presterat så bra.

Jag känner dessutom något slags ansvar med tanke på antalet följare. Jag vill absolut inte att de som följer mig och kanske inte har tradeat eller handlat speciellt mycket tror att det går att göra “snabba klipp” eller bara ta rygg på min handel för att uppnå samma årsavkastning. Trading kräver tid, kunskap och mycket jobb – därav kurserna.

Vad gäller kurserna så kommer de alltså att fortgå som vanligt och det är också därför jag väljer att dra ner på min egen trading. För att kunna fokusera mer på utbildning och kunskapsspridning. För de som är intresserade av trading så vill jag såklart hjälpa till, lära och bolla idéer med.

AnnaSvahn

Jag kommer såklart fortsätta skriva här men kanske gå djupare in på fundamenta och bolagsanalyser framöver. De dagar jag tradear kommer ni givetvis att få följa mig också!

Happy investing!

/A

Continue Reading

Investeringsstrategi

Som utlovat kommer ett inlägg om min strategi när jag handlar. Inser direkt att rubriken är fel, jag sysslar ju faktiskt inte med investeringar utan snarare med swing- och daytrading.

Jag tänkte att det är enklast att jag svarar på några av de frågor som dykt upp på bloggen, Twitter och på Shareville.


– Hej Anna, Brukar du mest swinga eller är det intradag mest? Hur länge i snitt håller du en trade?

Jag håller främst på med swingtrading men börjar dra mig något mer åt daytrading, i alla fall prova på lite. Det är väldigt olika, allt från sekunder till dagar eller veckor. Vissa innehav som till exempel SWMA håller jag dock längre än så, men det är för att det är en investering och inte en trade.

– Vart inhämtar du information inför dina beslut?

Först och främst läser jag på om bolaget, jag handlar mycket på nyheter och event och behöver därför veta vilka faktorer som kan påverka kursen så att jag kan handla därefter. Jag tittar också mycket på orderdjup och hur kursen rört sig under dagen, veckan och den senaste månaden och kopplar det till relevanta nyheter för att se hur det eventuellt har kunnat påverka kursrörelsen. Om jag letar nya prospekt kikar jag ofta på listan för dagens vinnare/förlorare. Sammanfattningsvis baseras mina beslut ofta på volalitet, omsättning och nyheter.

Hur mycket tid ägnar du åt din handel varje dag och vad gör du mest då? (Analyserar bolag, kollar grafer eller annat?)

Jag har ju ett heltidsjobb vid sidan men lägger allt mellan 2-8 timmar per dag på min handel. Jag söker prospekt, håller koll på de bolag jag brukar handla i, kollar kurser, läser nyheter och liknande.

– Snygg tajming idag! Hur hittar du dessa bolag? Och på vilka grunder går du in?

Jag har några återkommande bolag som jag känner mig bekväm med och swingar. Som jag skrev ovan så kollar jag mycket på orderdjup och hur kursen rört sig under dagen, veckan och månaden samt jämför det med nyheter. De flesta traders handlar på nyheter. När jag letar efter nya bolag tittar jag bland annat på listan över vinnare/förlorare samt ser över de branscher jag är intresserad av.

– Använder du stop loss när du lägger dina ordrar? Har du i så fall en bestämd procent förlust du accepterat/sätter eller är det olika beroende på vilken aktie du handlar. 

– Använder du glidande stop loss för att plocka hem en vinst eller gör det manuellt? Jag tänker att det vore lättare att inte ligga kvar för länge vilket jag upptäckt att jag tenderar att göra.

Jag hade en diskussion senast idag med en kollega angående att ligga kvar för länge. Han har också en tendens att göra det, han sätter ofta mål men blir antingen för girig eller vägrar ta en förlust vilket i längden leder till att han i bästa fall ligger på plus/minus noll. Jag använder inte stop loss men sätter mål med min handel och i de fall jag faktiskt följer dem har jag antingen kunnat minimera förlusten eller kunnat hämta hem vinst för att sen gå in i bolaget igen om jag fortfarande känner att det är intressant. Ett bra sätt att tänka är att fundera på om du hade köpt aktien du har idag om du inte redan ägt den, är svaret nej är det dags att sälja. Jag har också i några fall blivit något girig och inte sålt vid mål och senare fått plocka hem en något lägre vinst men man lär sig av sina misstag. Jag har ingen bestämd procent utan gör en avvägning för varje trade.


Jag har dock ett par viktiga punkter som jag håller på; trading är psykolog och det finns ingen algoritm eller magisk hemlighet för hög avkastning, det handlar om hårt arbete och mycket, mycket tur.

Happy trading!

/A

Continue Reading
1 2 3 5